Spróbuj dołączyć do znajomego w trybie kooperacji na mapie z The Following.
Jeśli to nie pomoże, to niestety będzie to oznaczało, iż pliki zapisu zostały zglitchowane/zhackowane, co może spowodować dalsze usterki i / lub utracenie zapisanych danych z gry.

Niestety nie ma sposobu, aby naprawić uszkodzone dane postępu. Można natomiast spróbować wykonać następujące czynności:

W menu gry, prosimy wybrać opcję Rozegraj kampanię, wybrać nowe gniazdo zapisu, nacisnąć przycisk opcji zaawansowanych (wskazany poniżej okna z zapisami postępu), a następnie wybrać rozdział z kampanii, od którego gra będzie kontynuowana.

Rozwiązanie to pozwoli zacząć od początku ostatniej misji , która została odblokowana. Gra zapewni również punkty umiejętności do każdego drzewa umiejętności. Ilość punktów umiejętności zależy od tego jaka misja została wybrana w opcjach zaawansowanych. Losowo zostanie również dostarczona broń i inne materiały odpowiednie dla wybranego momentu gry. Dodatkowo, wszystkie unikatowe przedmioty do zebrania będą ponownie dostępne na mapie.

Niestety nie jesteśmy w stanie przywrócić postaci do konkretnego stanu sprzed wystąpienia oryginalnego problemu. Prosimy również pamiętać, że zawsze bezpieczniej jest zakończyć grę poprzez menu pauzy.