W przypadku wystąpienia problemów technicznych, prosimy o przesłanie następujących danych:

  1. Szczegółowy opis występującego problemu. Jeśli wyświetlane są okna z kodem błędu lub jakiekolwiek inne powiadomienia, prosimy wkleić ich zawartość w opis problemu lub załączyć związany z nimi zrzut ekranu.
  2. Plik diagnostyczny DxDiag.txt utworzony na komputerze z występującym problemem oraz pliki typu Crash Log, generowane przez grę podczas jej awarii.

DxDiag odnosi się do narzędzia diagnostycznego DirectX, które gromadzi dane na temat Twojego sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego i zainstalowanych sterowników.

Dane zawarte w powyższym pliku są dla nas bardzo ważne w analizie problemów związanych z platformą PC/Steam i pozwalają nam znaleźć rozwiązanie w przypadkach, gdy gra zamyka się lub zawiesza przez napotkany problem, rozgrywka przebiega niestabilnie i przycina się lub spowalnia w niektórych momentach fabuły oraz w sytuacjach związanych z błędami graficznymi.


Mając to na uwadze, plik DxDiag.txt jest przez nas używany tylko i wyłącznie do diagnostyki konkretnego problemu - nie będzie analizowany do jakichkolwiek innych celów i nie zawiera żadnych poufnych danych.

 

Aby utworzyć plik diagnostyczny DxDiag.txt, należy:

 

 - nacisnąć skrót klawiszowy Windows+R (klawisz "Windows" znajduje się pomiędzy Ctrl a Altem i widoczny jest na nim symbol flagi, należy go nacisnąć jednocześnie z klawiszem z literą "R", pojawi się wtedy okno "Uruchamianie")

- wpisać dxdiag w oknie uruchamiania i nacisnąć przycisk "OK"

- jeśli narzędzie diagnostyczne DirectX uruchamiane jest pierwszy raz, należy zatwierdzić zapytanie czy sprawdzić sterowniki podpisane cyfrowo.

- nacisnąć przycisk "Zapisz wszystkie informacje", po czym program zapyta w które miejsce na dysku ma zapisać plik tekstowy z danymi - można wybrać np. Pulpit i na koniec prosimy ten plik dodać jako załącznik swojej wiadomości

  • W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy zawieszania się gry, czy też wyrzucania z powrotem do pulpitu, pomocne mogą również okazać się pliki typu crash.log. Pliki crash.log znajdują się domyślnie pod:

C:\Użytkownicy\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\Dokumenty\DyingLight\out\logs\crash_??????_?????????.log