Prosimy o przesłanie nam następujących plików, które zostaną podane developerom do analizy i prac nad rozwiązaniem / patchem:


1) plik z wartościami zmiennych środowiskowych (generowanych przy użyciu komendy printenv),

2) najnowsze pliki crash.log powstałe podczas prób uruchamiania gry, które znaleźć można w folderze głównym gry, a następnie w .../DW/out/logs/ crash_??????_?????????.log

3) raport programu HardInfo.


HardInfo można pobrać korzystając z komendy: sudo apt-get install hardinfo