Steam domyślnie zapisuje informacje o postępie w grze w swojej "chmurze". Jeśli mimo to chcesz utworzyć kopie zapasowe swojego profilu ręcznie - domyślnie znajdziesz je pod:


*C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\**\239140\remote\out\profiles\default.pro


*C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\**\239140\remote\out\save\save_coop_0.sav


*C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\**\239140\remote\out\save\save_btz_0.sav* C:\Program Files (x86) to domyślna ścieżka klienta Steam, możliwe jednak, że na twoim komputerze znajdziesz pliki Steamowe w innym miejscu, zależnie od wybranej ścieżki podczas instalacji oprogramowania Steam


** każdy profil będzie generował w tym miejscu odmienny kod liczbowy