W przypadku gdy Steam wyświetla informację o przygotowaniu do uruchomienia gry, lecz gra się nie uruchamia, wyloguj się ze swojego profilu Steam zaloguj się ponownie.


Jeśli powyższa metoda nie pomaga, spróbuj odszukać w sieci plik xinput1_3.dll i umieść go w głównym folderze Dying Light, domyślnie znajdującym się pod C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Dying Light.


Zobacz też:

Oficjalne wymagania sprzętowe Dying Light na PC