Uruchom oprogramowanie Steam i na pasku opcji wybierz Steam -> Ustawienia -> Cloud - > zaznacz "Włącz synchronizację Steam Cloud dla produktów, które ją obsługują", następnie wciśnij OK.